2018-as beszámoló

2019.05.22, 08:15 Rádióamatőr
Ez történt 2018-ban.

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ

az ASE RSC /ARSK/ 2019. év április 23.-i taggyűlése elé

 

Kedves Amatőrtársak!

 

Az elnökségi beszámoló az előző taggyűlésen (2018.04.26.) elfogadott határozatok alapján 2018.11.30.-án készült. Előzetesen: a határozatokban előírtak végre lettek hajtva.

 

Jelen beszámoló a 2018. év klubunkkal kapcsolatos történéseit foglalja össze. Eredetileg a 2019.04.23.-i taggyűlésre készült, de a klub várható támogatása és elkötelezettségei miatt a beszámolót határidőre (2018 december eleje) el kellett készíteni. Ezért a 2019. 04. 23.-i taggyűlés előtt a beszámolót a 2019. március 31.-i állapotnak megfelelően aktualizálni kell.

 

Szervezeti élet:

 

Taglétszámunk jelenleg 24 fő, melyből 3 fő 16 év alatti. A 24 főből egyéni rádióengedélyes tag 8 fő, konstruktőr 13 fő, gyermek 3 fő. Pártoló tagunk jelenleg nincs. Tiszteletbeli tag 7 fő. A rendes tagok közül 12 fő tagja a Magyar Rádióamatőr Szövetségnek (a továbbiakban: MRASZ).

 

A MRASZ elnökségével és a Tolna megyei területi szervezetével (MRASZ-TESZ) a kapcsolatunk jó.

 

Működés feltételei:

 

Az elhelyezés, tárgyi, anyagi, pénzügyi feltételek biztosítottak voltak az MVM PA ZRT felső vezetésének, Híradástechnikai Osztályának, az ATOMIX KFT és ASE szervezeteinek köszönhetően, pénzfelhasználás tekintetében pedig az ATOMIX KFT-ASE szervezetein keresztül.

 

A klub nyilvántartott saját ingatlan vagyonnal rendelkezik (Paks, hrsz.: 0444/5), melynek fenntartása, és üzemeltetése a mai napig a 2010.04.21.-i PA ZRT – ASE – ARSK megállapodásban rögzítetteknek megfelelően történik. A klubnak ezen kívül saját elkülönített ingó vagyona van, az ingatlannal közös leltáríven. Az ingatlanon üzemelő berendezések és a bútorzat egy része MVM PA ZRT tulajdon (részben ASE-ATOMIX KFT) az 1.-2. sz. tárgyi-eszköz nyilvántartásnak megfelelően, melynek klubunk továbbra is a kezelője. Attól elkülönítetten, a 2.-, 3.- és 4. sz. anyagnyilvántartásnak megfelelően a klubban üzemelő berendezések egy része klubtulajdon, további része pedig magántulajdon, melyet a klub tagsága jelenleg térítésmentesen használhat. A tárgyi és anyagi eszközök felett a klub tagsága a klub tulajdonát képező berendezéseken kívül nem rendelkezhet.

 

Az MVM PA ZRT által használatba adott tárgyi eszközök felelőse Mach János HA3UU mint rádióállomás vezető.

 

 

 

 

 

Rádióamatőr szabadidő- és versenysport:

 

A főbb programok, események, rendezvények, időpontok, esetleges kiemelkedő eredmények feltüntetésével:

 

A napi szabadidős rádióamatőr tevékenység folyamatosan biztosított. Kiemelkedő a rövidhullámú rádióamatőr sávokon folytatott szabadidős rádióforgalmi tevékenység, mely mindennapos.

 

A rádióamatőr versenysportban A 14 hétvégi világversenyen (HA DX, ARRL DX, RUDX, CQ-M, CQ 160 CW6SSB, CQ WPX, IARU VB, CQ WW, ARRL 160M, valamint az összes spanyol ajkú versenyeken) ismét hazai/nemzetközi I-III helyezéseket értünk el, melyek Nyemcsek Károly HA4XH és Mach János HA3UU klubtagjaink eredményes rádióforgalmi versenytevékenységének köszönhetők. Kiemelkedő Nyemcsek Károly az ASE RSC sportolója folyamatos rádióamatőr rádiósport versenytevékenysége, melynek köszönhetően idén is I.o. címet szerzett.

 

A rádióamatőr rádióforgalmi versenyeredmények leadásra kerülte az ASE honlap számára.

 

Munkavégzés területén:

 

- A Paks hrsz.: 0444/5 számú ingatlan és berendezései karbantartási, javítási feladatai aktualitásában részben el lettek végezve. Az új huzalantennák felújítása megtörtént.

- A forgatható Yagi antennák karbantartása a 205BA 14 MHz Yagi kivételével megtörtént.

- A 17 méteres árboc karbantartása, kikötő szerelvényinek felújítása megtörtént.

- A 4 elem/3 sáv AD 14 CQ-C antenna felújítása és visszaszerelése 2 esetben megtörtént.

- A villámcsapás következtében használhatatlanná vált berendezések javítása megtörtént.

- Az antenna-vezérlő egységgel ellátott, 8 antenna váltására alkalmas egység átalakítása megtörtént.

- Az ME1200-H RH erősítő javítása /csőcserével/ megtörtént.

- A berendezések halaszthatatlan karbantartási, javítási munkáinak végzése Mach Gyulának, Mach Jánosnak és Nyemcsek Károlynak köszönhetően folyamatos volt. A tervezett javítási munkák külső vállalkozóval el lettek végeztetve. A munkavégzés és számlázás befejező szakaszába ért, várhatóan a megállapított ASE RSC költségvetésének túllépése nélkül.

- A két RH és egy URH rádióforgalmi munkahely berendezéseinek felújítása megtörtént.

- A telephely víz-, energiaellátása, telefon és internet használata biztosított volt.

- A riasztó-rendszer karbantartása, üzemeltetése megoldott.

 

A munkálatokat az MVM PA ZRT-től kapott összeg (HITO, ASE és ATOMIX KFT) terhére a klub tagjai közül Nyemcsek Károly HA4XH, Mach János HA3UU és Mach Gyula végezte külső munkavállalók bevonásával.

 

Az MVM PA ZRT a Rádióbázis (hrsz.: 0444/5) felmerült üzemeltetési költségeit rendezte. A Rádióbázis, mint ingatlan fenntartását, a tárgyi eszközök állagának megóvását az MVM PA ZRT-n kívül a Vertical-Invest KFT, a klubtagok közül Nyemcsek Károly HA4XH, Mach János HA3UU, Mach Gyula és Mach Melinda végezték. A 0444/5. sz. ingatlanon az MVM PA ZRT – ATOMIX KFT/ASE négy alkalommal végeztetett fűnyírást.

 

A Rádióamatőr engedélyek NMHH ügyintézése megtörtént.

 

A klub közvetlen pénzügyeinek forrás oldala kizárólag a tagok által befizetett tagdíjakon alapult.

 

Az MVM PA ZRT az ATOMIX KFT/ASE koordinációja és pénzügyi nyilvántartása (költségvetés) mellett bruttó 2 MFt támogatást biztosított az ingatlan, valamint a rádióamatőr tevékenységhez feltétlenül szükséges adó-vevő berendezések, erősítők, antennarendszerek karbantartására, javítására, felújítására, új antennák üzembe helyezésére. Ez nem képezheti a klub költségvetését, de a rádióklub külön pénzügyi nyilvántartása ezt tételesen tartalmazza, mely a beszámoló melléklete.

 

A postai levelezések költségeinek fedezetét Mach János HA3UU biztosította.

 

Az elnökség 2018-ban végzett egyéb, nem tervezett nagyobb feladatai:

 

- PA ZRT egyeztetés.

- ASE egyeztetés.

- NAV (APEH) ügyintézés.

- OBH ügyintézés.

- KSH ügyintézés.

- MRASZ ügyintézés.

- NMHH ügyintézés.

 

Az ARSK/ASE RSC 2018-ra tervezett sport-szakmai feladatai teljesültek:

 

- Az RH antennarendszer felújítása újabb 1 évre szólóan megtörtént.

- Az RH antennarendszer felújításán kívül új antennarendszerek kerültek kiépítésre.

- A teljes RH rádió adó-vevő berendezés park átalakítása megtörtént, mely egyrészt MVM PA ZRT, másrészt Rádióklub tulajdon, harmadrész magántulajdon. A berendezés-park 2019-ben vélhetően tovább fog bővülni az MVM PA ZRT – ATOMIX KFT/ASE és a Mach János HA3UU tulajdonát képező berendezésekkel.

- A rendszeres rádióamatőr szabadidősport és versenysport tevékenység a tervezettnek megfelelően alakult.

- A rádióamatőr utánpótlás nevelés az ASE RSC Nyílt napoknak köszönhetően várhatóan be fog indulni a klub elnöke, HA4WU Péter vezetésével.

- A faház karbantartási munkáinak végrehajtása folyamatos volt.

- A raktár rendbe tétele (polcrendszer /szekrények/ kialakítása kivételével) elkészült, a fennmaradó rész áthúzódik 2019.-re.

- A kerti eszközök karbantartása megtörtént.

 

Kiemelten kell szólni arról is, hogy az ASE RSC rádióamatőr nyílt napot tartott 2018 októberében a vártnál jóval több látogató részvételével. A nyílt napról készült beszámoló határidő előtt elkészült és az ASE vezetésén keresztül az MVM PA ZRT részére leadásra került.

 

Az MVM PA ZRT, az ASE és rádióklubunk között az ingatlan karbantartási, javítási feladatainak ellátására, üzemeltetésre, továbbá az ingatlan tervezett ingyenes átadására vonatkozóan a megállapodás előkészületei tovább folytatódtak, a végrehajtás vélhetően át fog húzódni 2019-re. Az előtárgyalásoknak megfelelően (PA ZRT-ASE-ARSK) megállapodással rendezni kell a klub státuszát, a tulajdonában levő ingatlan átadás-átvételét a vele járó karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatokkal együtt.

 

Egyéb feladatok, kapcsolattartás:

 

- MVM PA Rt vezetésével;

- ATOMIX KFT-vel;

- ASE-vel;

- MRASZ elnökséggel;

- MRASZ Tolna m-i TESZ-el;

- Nemzeti Multimédia és Hírközlési Hatósággal.

 

Költségvetési beszámoló:

 

Mivel klubunk önálló jogi személyisége még nem szüntethető meg (nem is szükséges), csak egyszerűsített önálló költségvetési tervvel rendelkezhetünk.

 

Az elmúlt évben bruttó 2.000.000 Ft közvetett pénzügyi támogatásban részesültünk az MVM PA ZRT-ATOMIX KFT-ASE csatornáin keresztül, mely nem képezi a klub költségvetési elszámolását. A közvetett pénzügyi támogatásnak köszönhetően a 2017. évi feladattervben rögzítetteket maximálisan teljesíteni tudtuk.

 

A 2019. évre tervezhető feladatok

 

Szervezeti élet:

 

Amennyiben adottak lesznek a feltételek, a legjelentősebb a rádióklub szervezeti átalakítása, az önálló jogi személy szervezet esetleges megszűnése.

 

Klubunk tagjainak tagdíjfizetés szempontjából továbbra sincs az ARSK felé tagdíjfizetési kötelezettsége, mivel az ASE tagdíjfizető tagjaivá váltak.

 

Ki kell emelni az MVM PA ZRT-ASE-ARSK háromoldalú megállapodás aktualizálását, melynek aláírását követően a rádióklub önálló jogi személy szervezetének törvényszéki bejegyzésének törlése kezdeményezhető, de nem kötelező.

 

Javasoljuk, hogy a taggyűlés bízza meg Kovács-FERENCZ Péter klubelnököt és Mach Jánost – a klub rádióállomásának vezetőjét, egyben az ASE felé képviselőjét - aktualitásában a megújított MVM PA ZRT – ASE – ARSK megállapodás aláírásra és az abban foglaltak végrehajtására. Azt követően 30 napon belül soron kívüli taggyűlést kell majd tartani, ha

- a klub elnöksége vagy a tagság több mint a fele az önálló jogi személy szervezetének képviseletére új elnököt és alelnököt kíván választani.

- a klub elnöksége vagy a tagság több mint a fele a 321/1990 számon bejegyzett önálló jogi személy szervezetének megszűnése mellett kíván dönteni.

 

A Rádióamatőr Szakcsoport SZMSZ, Működési Rend és Üzemeltetési Rend előírásai nem változtak.

 

Működés feltételei:

 

Amennyiben a 2018. évi pénzügyi támogatással azonos, azaz 2.000.000 Ft-al rendelkezhetünk, a klub 2019. évi működésének várható kiadásai ütemezhetővé válnak.

 

2019-re tervezett rádióamatőr szabadidő- és versenysport tevékenység:

 

Mivel jelenleg nem ismert a működési, valamint szabadidő- és versenysport célú támogatás módja és összege, a 2019. évre ütemezhető működési és sportszakmai feladatok végrehajtása jelenleg csak a klub tagjainak vállalása alapján, a saját költségükre ütemezhető.

 

1. Heti rendszerességgel szerdai napokon el kell kezdeni az ESZI-ben az elméleti, a rádióklubban pedig a gyakorlati rádióamatőr utánpótlás képzés.

2. Heti 4 alkalommal (hétköznapokon) a rádióklub 14:00-17:00 között nyitva tart, akkor rádióforgalmi hobbi tevékenység folytatható.

3. Heti rendszerességgel (hétvégeken) rádióforgalmi verseny-tevékenység folyik (a nemzetközi versenynaptár előírásai alapján).

4. A „Rádióamatőr nyílt nap” várhatóan 2019. szeptemberének 3. hetében kerül megtartásra.

 

2019-re tervezett tevékenység a munkavégzés területén:

 

A működési támogatás ismeretében, annak keretösszegén belül a 2019. évre tervezett munkavégzés feladatai a rádióállomás vezetőjének külön terve alapján ütemezhetővé fognak válni. E körbe a berendezések, antennák karbantartása, javítása és felújítása, valamint új Quad antenna telepítése tartozik, illetve az alábbiak:

A rendelkezésre álló védőföld szondák telepítése

Elektromos hálózat felülvizsgálata

Antennarendszer és kábelezésük felülvizsgálata

AD14-CD/C QUAD antenna rögzítése

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Villámvédelmi felülvizsgálat

Rádióállomás összes lakatcsere, belépési pontokon a két ajtón zárcsere,

A rádióállomás napi használatú ingóságainak elektromos felülvizsgálata

A rádióállomás raktáron tárolt ingóságai szükségességének felülvizsgálata

Rádióállomás helyiségeinek takarítása 3 havonta egy-egy alkalommal

Rendszeres tereprendezés, fűnyírás éves szinten 4 alkalommal

A hrsz 0444/5 sz. ingatlanon a kapuk és mintegy 400 fm kerítésének ellenőrzése, javítása

 

Egyéb: Változatlan, hogy 2019-ben a 2014. június 1.-től hatályos előírásoknak megfelelően a hrsz.: 0444/5 számú ingatlant és berendezéseit csak és kizárólag az ASE RSC „Rádióállomás Üzemeltetési Rend” előírásainak megfelelően lehet igénybe venni.


ADÓ 1%bezár

Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!

Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17

Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:

Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17

Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17

Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17

ADÓ
1%